Aansprakelijk stellen letselschade

Aansprakelijk stellen letselschade

Als u letselschade hebt opgelopen, dan is het belangrijk de daarvoor verantwoordelijke(n) aansprakelijk te stellen. Het doel van aansprakelijk stellen is volledige vergoeding van uw schade. De aansprakelijke partij kan bijvoorbeeld een particulier persoon zijn, een bedrijf, een werkgever, de overheid of een combinatie hiervan. De Letselschade Helpdesk helpt u hier graag bij.

U hoeft als slachtoffer degenen die aansprakelijk kunnen worden gehouden voor uw letselschade niet zelf aansprakelijk te stellen. De gespecialiseerde en ervaren letselschadeadvocaten die tot ons netwerk behoren zullen meteen voor u nagaan wie er allemaal aansprakelijk kunnen worden gesteld. Zij zullen een aansprakelijkstellingsbrief versturen naar de aansprakelijke partij(en) die aan alle waarborgen voldoet. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat u uw letselschade volledig vergoed krijgt en hiervoor dus niet zelf opdraait.

Zo snel mogelijk aansprakelijk stellen bij letselschade

Als u letselschade hebt opgelopen door een ongeluk of ongeval is het belangrijk dat u zo snel mogelijk actie onderneemt. Als u te lang wacht, loopt u het risico dat uw vordering verjaart. De verjaringstermijnen die gelden bij letselschade verschillen. Soms is deze termijn 5 jaar, soms 3 jaar, maar soms ook slechts 3 maanden.

Als uw vordering verjaart, hoeft de aansprakelijke partij uw schade niet meer te vergoeden. Het is dus belangrijk dat u zo spoedig mogelijk een in letselschade gespecialiseerde advocaat inschakelt voor de vergoeding van uw letselschade. Zo nodig zal deze de verjaring voor u stuiten. Er gaat dan weer een nieuwe verjaringstermijn lopen, waardoor u geen risico loopt dat u uw letselschade niet meer vergoed krijgt.

Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.