Aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval

Aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval

De aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval (ook wel arbeidsongeval genoemd) is met name geregeld in de artikelen 7:658 BW en 7:611 BW.

Aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval; art. 7:658 BW

Art. 7:658 BW wordt ook wel de arbeidsrechtelijke omkeringsregel genoemd. Artikel 7:658 BW betreft een schuldaansprakelijkheid met een omgekeerde bewijslast. Op grond van dit artikel dient de werknemer die zijn werkgever aansprakelijk stelt voor een arbeidsongeval te stellen en – bij betwisting – te bewijzen dat hij schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Slaagt de werknemer in dat bewijs, dan kan de werkgever slechts in 3 gevallen aan aansprakelijkheid ontkomen. De werkgever moet daarvoor aantonen dat hij zijn zorgplicht zoals genoemd in art. 7:658 is nagekomen, de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer óf de schade ook zou zijn ontstaan als de werkgever zijn zorgplicht wel was nagekomen. Ook bij eigen schuld van de werknemer ontkomt de werkgever dus niet aan aansprakelijkheid..

Op grond van zijn zorgplicht dient de werkgever o.a. te zorgen voor een veilige werkplek en veilige machines door veiligheidsmaatregelen te nemen. De werkgever dient zo nodig instructies te geven en toe te zien op de naleving daarvan. Welke maatregelen de werkgever moet nemen in het kader van zijn zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Dit wordt beoordeeld aan de hand van geschreven normen zoals de Arbeidsomstandighedenwet (ook wel Arbowet genoemd), de toepasselijke CAO en het Bouwbesluit en ongeschreven normen die in de jurisprudentie zijn ontwikkeld.

Aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval; art. 7:611 BW

Als de werknemer zijn letselschade weliswaar niet heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden, maar deze wel arbeidsgerelateerd is, dan kan de werkgever in sommige gevallen toch aansprakelijk zijn. De werkgever is aansprakelijk als de letselschade bijvoorbeeld is ontstaan tijdens een bedrijfsuitje of teambuildingsactiviteit. Ook kan hij aansprakelijk zijn als de letselschade thuis na werktijd is ontstaan. In de jurisprudentie zijn daarvoor criteria ontwikkeld. Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat is hiervan op de hoogte.

Ook voor schade die een werknemer in het verkeer lijdt doordat hij met zijn auto, bedrijfsbus, fiets of scooter deelneemt aan het verkeer, is de werkgever aansprakelijk. De werkgever is in dit soort gevallen verplicht een behoorlijke verzekering voor zijn werknemer af te sluiten. Letselschade die is ontstaan tijdens woon-werkverkeer kan ook gedekt zijn door de verzekeringspolis van de werkgever.

Een werkgever kan tevens aansprakelijk zijn als hij de werkzaamheden laat verrichten door iemand met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, bijvoorbeeld door iemand die in dienst is bij een uitzendbureau of door een zzp’er op basis van aanneming van werk.

Er kan dus in heel veel gevallen sprake zijn van aansprakelijkheid van de werkgever bij een bedrijfsongeval. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. De Letselschade Helpdesk helpt u dan graag verder. Zodoende kunnen wij beoordelen welke gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.

Aanmeldformulier

Vul het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in.
Binnen 24 uur zullen wij contact met u opnemen.

  • Gegevens ongeval

  • MM slash DD slash JJJJ
  • Uw gegevens

    Met het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met de inhoud van onze privacy policy en disclaimer en het opslaan en verwerken van de door jou opgegeven gegevens zoals aangegeven in onze privacy policy.

Samenwerken?

Wilt u als letselschadeadvocaat met ons samenwerken? Klik rechts dan op het aanvraagformulier. Als wij binnen uw regio onvoldoende advocaten beschikbaar hebben, dan zullen wij vervolgens contact met u opnemen.

Interessante artikelen

Letselschade, het is de meest complexe vorm van schade die er is. Waarom kiezen voor een advocaat in plaats van een jurist of belanghartiger?