Aansprakelijkheid bij letselschade

Aansprakelijkheid bij letselschade

De aansprakelijkheid bij letselschade baseert men vaak (mede) op de onrechtmatige daad van art. 6:162 BW.

Voor aansprakelijkheid bij letselschade op grond van art. 6:162 BW moet zijn voldaan aan vijf vereisten. Deze vereisten zijn: 1.) onrechtmatige daad, 2.)  toerekenbaarheid, 3.) schade, 4.) causaal verband en 5.) relativiteit.

Vereisten voor aansprakelijkheid bij letselschade op grond van art. 6:162 BW

Onrechtmatige daad. Dit is een inbreuk op een recht of een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. Overmacht bijvoorbeeld, is zo’n rechtvaardigingsgrond. Als er sprake is van overmacht, is er geen sprake meer van een onrechtmatige daad. Een rechtvaardigingsgrond moet worden onderscheiden van een schulduitsluitingsgrond, want de laatste gaat om toerekenbaarheid. Over toerekenbaarheid (of toerekening) volgt hierna meer.

Toerekening. Onrechtmatig gedrag kan aan de schadeveroorzaker worden toegerekend in drie gevallen. Dat wil zeggen bij schuld of als zijn gedrag voor zijn rekening komt op grond van de wet of de verkeersopvattingen.

Schade. Er moet sprake zijn van (letsel)schade.

Aansprakelijkheid bij letselschade op grond van art. 6:162 BW; causaal verband

Causaal verband. Dit bestaat uit condicio sine qua non-verband (de vestigingsfase) en toerekening naar redelijkheid (de omvangsfase). Er dient ten eerste een redelijke mate van waarschijnlijkheid te zijn dat het ongeval door het handelen van de dader is veroorzaakt. Dit noemt men ook wel condicio sine qua non-verband genoemd. Als dit condicio sine qua non-verband aanwezig is, is de aansprakelijkheid gevestigd. Bij het bepalen van de omvang van de aansprakelijkheid kan vervolgens echter nog de vraag spelen of de schade in redelijkheid kan worden toegerekend. Als dat niet het geval is, dan is er geen causaal verband. Dit noemt men toerekening naar redelijkheid. Bij letselschade en bij overtreding van verkeers- en veiligheidsnormen (waarvan vaak sprake is in letselschadezaken) rekent men de schade altijd ruim toe.

Relativiteitsvereiste. Dit is uitgewerkt in art. 6:163 BW. Het houdt in dat er alleen een schadevergoedingsplicht bestaat als de geschonden norm strekt tot bescherming tegen de schade die het slachtoffer heeft geleden.

Een advocaat die gespecialiseerd is in aansprakelijkheid bij letselschade is op de hoogte van deze regels en weet hoe deze worden toegepast.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.

Aanmeldformulier

Vul het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in.
Binnen 24 uur zullen wij contact met u opnemen.

  • Gegevens ongeval

  • MM slash DD slash JJJJ
  • Uw gegevens

    Met het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met de inhoud van onze privacy policy en disclaimer en het opslaan en verwerken van de door jou opgegeven gegevens zoals aangegeven in onze privacy policy.

Samenwerken?

Wilt u als letselschadeadvocaat met ons samenwerken? Klik rechts dan op het aanvraagformulier. Als wij binnen uw regio onvoldoende advocaten beschikbaar hebben, dan zullen wij vervolgens contact met u opnemen.

Interessante artikelen

Letselschade, het is de meest complexe vorm van schade die er is. Waarom kiezen voor een advocaat in plaats van een jurist of belanghartiger?