Aansprakelijkheid bij verkeersongeluk

Aansprakelijkheid bij verkeersongeluk

De aansprakelijkheid bij een verkeersongeluk wordt gebaseerd op artikel 185 WVW of de onrechtmatige daad van art. 6:162 BW.

Aansprakelijkheid bij een verkeersongeluk; art. 185 WVW

Art. 185 WVW is een bijzondere beschermingsbepaling. Dit artikel heeft betrekking op ongelukken die plaatsvinden op de openbare weg tussen een gemotoriseerde en een niet-gemotoriseerde. Een gemotoriseerde is bijvoorbeeld een fietser of voetganger en de gemotoriseerde is het motorrijtuig (bijvoorbeeld een auto, vrachtauto of snorfiets). Ook bij een aanrijding tussen een scootmobiel en een niet-gemotoriseerde geldt art. 185 WVW.

Art. 185 WVW is een risicoaansprakelijkheid bij een verkeersongeluk voor de eigenaar of houder van het motorrijtuig. Dit houdt in dat de eigenaar of houder van het motorrijtuig altijd aansprakelijk is, tenzij sprake was van overmacht. Als de eigenaar of houder van het motorrijtuig erin slaagt te bewijzen dat sprake was van overmacht, is hij niet aansprakelijk. Overmacht wordt echter zelden aangenomen.

Aansprakelijkheid bij een verkeersongeluk; leeftijd slachtoffer van belang bij art. 185 WVW

100%-regel:

De leeftijd van het slachtoffer is van belang bij verkeersaansprakelijkheid op grond van art. 185 WVW. Als het slachtoffer een kind is dat jonger is dan 14 jaar, dan krijgt het kind in beginsel 100% van zijn schade vergoed. Een en ander behoudens overmacht in de zin van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de zijde van het kind wat betreft het ontstaan van de aanrijding. Opzet betekent willens en wetens handelen, wat door de gemotoriseerde niet makkelijk valt aan te tonen bij een kind. Datzelfde geldt voor het bewijs van aan opzet grenzende roekeloosheid. Er is daarbij geen plaats voor een beroep op eigen schuld aan de zijde van het kind.

50%-regel:

Kinderen van 14 jaar en ouder en volwassenen krijgen bij een beroep op art. 185 WVW in beginsel minstens 50% van hun letselschade vergoed. Dat wil zeggen behoudens overmacht aan de zijde van de bestuurder van het motorrijtuig of wanneer de gedragingen van het slachtoffer opzet (willens en wetens handelen) of aan opzet grenzende roekeloosheid opleveren. Overmacht wordt in zo’n geval anders ingekleurd dan bij voornoemde 100%-regel het geval is. Overmacht wordt echter zelden aangenomen. In de jurisprudentie zijn criteria ontwikkeld om te bepalen wanneer sprake is van aan opzet grenzende roekeloosheid; ook dit doet zich niet heel gauw voor.

Aansprakelijkheid bij een verkeersongeluk; opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid bij art. 185 WVW

Als van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid sprake is, geldt de voor het slachtoffer gunstige 50%-regel niet, maar de gewone eigen schuld-regel van art. 6:101 BW. Naast de causale verdeling (als de bestuurder van het motorrijtuig bijvoorbeeld 95% schuld heeft en de fietser 5%, is deze verdeling 95/5), kan ook de billijkheidscorrectie een rol van betekenis vervullen bij het bepalen van het percentage van de schade dat dan vergoed moet worden. Dit is uitgekristalliseerd in verschillende rechterlijke uitspraken.

Aansprakelijkheid bij een verkeersongeluk; art. 6:162 BW

Bij ongevallen tussen twee motorrijtuigen (zoals een scooter, vrachtwagen of motor) of tussen twee ongemotoriseerden (bijvoorbeeld een fietser of voetganger) dient de aansprakelijkheid te worden gebaseerd op art. 6:162 BW. Ook de bestuurder of passagier van een motorrijtuig die letselschade oploopt door een botsing met een ongemotoriseerde dient de aansprakelijkheid te baseren op art. 6:162 BW.

Art. 6:162 BW is een schuldaansprakelijkheid. Het slachtoffer moet dan het onrechtmatige handelen bewijzen. De bewijspositie van het slachtoffer kan echter aanzienlijk worden verlicht door toepassing van de omkeringsregel. Op de omkeringsregel kan een beroep worden gedaan bij overtreding door de dader van verkeersnormen (zoals slippen, alcohol, te hoge snelheid, voorrangsfouten e.d.). Als hiervan sprake is, kan de aansprakelijkheid bij een verkeersongeluk door toepassing van deze omkeringsregel worden vastgesteld. Onzekerheid omtrent de toedracht van het ongeval komt bij toepassing van de omkeringsregel niet voor rekening van het slachtoffer, maar voor rekening van de dader.

Hulp nodig?

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.

Aanmeldformulier

Vul het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in.
Binnen 24 uur zullen wij contact met u opnemen.

  • Gegevens ongeval

  • MM slash DD slash JJJJ
  • Uw gegevens

    Met het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met de inhoud van onze privacy policy en disclaimer en het opslaan en verwerken van de door jou opgegeven gegevens zoals aangegeven in onze privacy policy.

Samenwerken?

Wilt u als letselschadeadvocaat met ons samenwerken? Klik rechts dan op het aanvraagformulier. Als wij binnen uw regio onvoldoende advocaten beschikbaar hebben, dan zullen wij vervolgens contact met u opnemen.

Interessante artikelen

Letselschade, het is de meest complexe vorm van schade die er is. Waarom kiezen voor een advocaat in plaats van een jurist of belanghartiger?