Aansprakelijkheid letselschade

Aansprakelijkheid letselschade

Er zijn verschillende grondslagen voor aansprakelijkheid bij letselschade. Aansprakelijkheid kan bijvoorbeeld voortvloeien uit een overeenkomst. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij aansprakelijkheid op grond van art. 6:74 BW (toerekenbare tekortkoming) of – als het werkgeversaansprakelijkheid betreft – op grond van art. 7:658 BW of art. 7:611 BW.

De wet kent diverse risicoaansprakelijkheden. Deze worden ook wel kwalitatieve aansprakelijkheden genoemd. Bij risicoaansprakelijkheid is iemand aansprakelijk zonder dat hij schuld heeft aan het ontstaan van het ongeval en zonder dat hij zelf onrechtmatig heeft gehandeld.

De bezitter van een onroerende zaak is bijvoorbeeld aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade. En een werkgever is in principe aansprakelijk voor schade die zijn werknemer heeft veroorzaakt. De eigenaar of houder van een motorrijtuig is vrijwel altijd aansprakelijk voor de door dat motorrijtuig veroorzaakte letselschade. Op grond van art. 1 lid 2 WVW wordt degene aan wie het kentekenbewijs is opgegeven vermoed de eigenaar of houder te zijn. De eigenaar of houder van het motorrijtuig is ingevolge de WAM verplicht tegen aansprakelijkheid verzekerd.

Echter, naast de eigenaar of houder is ook de bestuurder van een motorrijtuig aansprakelijk voor de met dat motorrijtuig veroorzaakte schade, en wel op grond van eigen onrechtmatig handelen. Naast de eigenaar of houder van bijvoorbeeld een auto, motor of scooter kan dus ook de bestuurder daarvan worden aangesproken de letselschade te vergoeden. Deze is aansprakelijk op grond van eigen onrechtmatig handelen in de zin van art. 6:162 BW. Dit is een voorbeeld van schuldaansprakelijkheid.

Hulp nodig bij het vaststellen van aansprakelijkheid in het geval van letselschade?

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.