banner

Als schuldloze derde hebt u recht op vergoeding van uw letselschade

Als schuldloze derde hebt u recht op vergoeding van uw letselschade. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u buiten uw schuld als bestuurder of passagier van een auto, motor of scooter slachtoffer wordt van een verkeersongeval waarbij twee of meer andere partijen betrokken zijn. U hebt dan recht op vergoeding van uw letselschade. Dit geldt ongeacht wie van deze andere partijen schuld heeft of aansprakelijk is voor het ongeval. U bent dan schuldloze derde.

Bedrijfsregeling voor de schuldloze derde bij letselschade

Hiervoor is de Bedrijfsregeling “Schuldloze in- of opzittenden en schuldloze derden” in het leven geroepen. Deze regeling noemt men ook wel de “Bedrijfsregeling schuldlozen” genoemd. De WAM-verzekeraar van het voertuig waarin de schuldloze in- of opzittende zich bevindt is in zo’n geval verplicht de schade af te wikkelen die de schuldloze derde heeft geleden. Dit geldt ook als zijn verzekerde niet, of slechts gedeeltelijk aansprakelijk is.

Wat bovendien vaak over het hoofd wordt gezien, is dat de Bedrijfsregeling schuldlozen niet alleen van toepassing is bij verkeersongevallen. Deze regeling geldt namelijk ook in andere schadegevallen waarbij behalve de schuldloze derde, twee of meer andere partijen betrokken zijn. Ook dan hebt u als schuldloze derde recht op vergoeding van uw letselschade.

Als schuldloze derde hebt u recht op vergoeding van uw letselschade

Bent u buiten uw schuld betrokken geraakt bij een ongeval – bijvoorbeeld als bestuurder of passagier van een motorrijtuig – en hebt u daardoor letselschade opgelopen, neem dan gerust contact op. Rechtsbijstand van onze advocaten kost u niets, want wij verhalen de advocaatkosten op de aansprakelijke verzekeraar. Wij zijn specialist in letselschadezaken en het (op de euro nauwkeurig) berekenen van uw inkomensverlies. Wij kunnen ervoor zorgen dat er snel voorschotten aan u worden betaald door de aansprakelijke verzekeraar. Zo nodig maken wij daarvoor een gerechtelijke procedure aanhangig. Zodoende raakt u niet in financiële moeilijkheden als gevolg van het u overkomen ongeval.