Arbeidsdeskundige bij letselschade

Arbeidsdeskundige bij letselschade

In letselschadezaken wordt regelmatig een arbeidsdeskundige ingezet. Een arbeidsdeskundige ondersteunt het slachtoffer bij zijn herstel en het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. Hij weegt de belasting en belastbaarheid van het slachtoffer. Een arbeidsdeskundige geeft ook advies over passend werk en de benodigde hulp. De arbeidsdeskundige fungeert hierbij als een onafhankelijke adviseur die het slachtoffer in zijn kracht zet.

In letselschadezaken bestaat de arbeidsdeskundige hulp voor het slachtoffer met name uit:

Taken arbeidsdeskundige bij letselschade

  • Vaststellen restcapaciteit. De arbeidsdeskundige beoordeelt of het letsel heeft geleid tot verlies aan arbeidsvermogen en, zo ja, wat dit betekent voor de resterende verdiencapaciteit van het slachtoffer. De arbeidsdeskundige bekijkt bijvoorbeeld of het slachtoffer gebaat kan zijn bij de inzet van hulpmiddelen of (om)scholing. Zodoende kan het slachtoffer zijn restcapaciteit zoveel mogelijk benutten.
  • Bepalen huishoudelijke hulp. Als het slachtoffer door het letsel zijn huishoudelijke werk geheel of gedeeltelijk niet meer kan verrichten, kan een arbeidsdeskundige een inschatting maken van het aantal uren huishoudelijke hulp dat hij nodig heeft. Hij bepaalt daarvoor welke activiteiten niet meer door het slachtoffer kunnen worden uitgevoerd. De arbeidsdeskundige kan ook hulpmiddelen en/of ergonomische aanpassingen adviseren, om de zelfredzaamheid van het slachtoffer te verbeteren. De aansprakelijke partij of diens verzekeraar dient de benodigde uren huishoudelijke hulp aan het slachtoffer te vergoeden.
  • Bepalen zelfwerkzaamheid. Als het slachtoffer door het letsel het onderhoud in, aan en rond zijn woning en/of tuin geheel of gedeeltelijk niet meer kan verrichten, kan de arbeidsdeskundige een inschatting maken van het aantal uren hulp dat het slachtoffer hiervoor nodig heeft. De aansprakelijke partij of diens verzekeraar dient de benodigde uren hulp te vergoeden aan het slachtoffer.
  • Begeleiden naar passend werk en re-integratie. De arbeidsdeskundige onderzoekt of het mogelijk is de werkplek van het slachtoffer aan te passen en/of arbeidstaken te verschuiven, zo nodig door omscholing of bijscholing van het slachtoffer. Als terugkeer naar de eigen werkplek niet mogelijk is, kan de arbeidsdeskundige het slachtoffer begeleiden naar ander werk. Dit ander werk kan zowel werk binnen als buiten de organisatie van de werkgever van het slachtoffer worden gezocht. Middelen die hierbij kunnen worden ingezet zijn bijvoorbeeld een beroepskeuzetest, arbeidsmarktoriëntatieprogramma, arbeidsbemiddeling en/of sollicitatiebegeleiding.

Informatie nodig over een arbeidsdeskundige bij letselschade?

Een in letselschade gespecialiseerde advocaat kan u hieromtrent informeren.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag verder. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.

Aanmeldformulier

Vul het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in.
Binnen 24 uur zullen wij contact met u opnemen.

  • Gegevens ongeval

  • MM slash DD slash JJJJ
  • Uw gegevens

    Met het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met de inhoud van onze privacy policy en disclaimer en het opslaan en verwerken van de door jou opgegeven gegevens zoals aangegeven in onze privacy policy.

Samenwerken?

Wilt u als letselschadeadvocaat met ons samenwerken? Klik rechts dan op het aanvraagformulier. Als wij binnen uw regio onvoldoende advocaten beschikbaar hebben, dan zullen wij vervolgens contact met u opnemen.

Interessante artikelen

Letselschade, het is de meest complexe vorm van schade die er is. Waarom kiezen voor een advocaat in plaats van een jurist of belanghartiger?