Bedragen letselschade

Bedragen letselschade

De bedragen die de aansprakelijke partij of diens verzekeraar moet vergoeden bij letselschade verschillen. Voor het zorgvuldig berekenen daarvan is specialistische kennis noodzakelijk. Van geval tot geval moet bekeken worden welke schade u als slachtoffer hebt geleden en in de toekomst nog zult lijden, want elke situatie en elk slachtoffer is uniek. Het hangt af van alle omstandigheden van het geval. Ook als naaste van een slachtoffer met letselschade kunt u in bepaalde gevallen een letselschadevergoeding ontvangen.

Inkomensverlies en kosten voor huishoudelijke hulp zijn vaak grote schadeposten. Als een bepaalde schadepost niet goed kan worden berekend, kan deze worden begroot of geschat, wat zich met name voordoet bij de berekening van toekomstige schade. Toekomstige schadeposten zijn bijvoorbeeld inkomstenverlies en huishoudelijke hulp. Onze gespecialiseerde letselschadeadvocaten weten wat nodig is om zo nodig ook de rechter zo goed mogelijk te overtuigen van de hoogte van uw letselschade, zodat u uw letselschade maximaal vergoed krijgt.

Hulp bij het berekenen van de bedragen bij letselschade

Als slachtoffer of naaste van een slachtoffer krijgt u in principe alleen uw werkelijke schade vergoed. Het is dus erg belangrijk om zoveel mogelijk bewijsstukken van uw schade te verzamelen. Vanzelfsprekend hoeft u als slachtoffer niet zelf uw schade te berekenen. De gespecialiseerde en ervaren letselschadeadvocaten met wie wij samenwerken kunnen u daarbij helpen. Zij weten welke stukken nodig zijn om uw letselschade zo goed mogelijk te onderbouwen.

Letselschade bestaat uit materiële (vermogensschade) en immateriële schade (ook wel smartengeld genoemd, waaronder ook affectieschade valt). Onze gespecialiseerde en ervaren letselschadeadvocaten weten als geen ander hoe vermogensschade en smartengeld berekend moeten worden en wat ervoor nodig is om een maximale schadevergoeding te verkrijgen. Het is hun belang dat u een zo hoog mogelijke vergoeding ontvangt van uw schade. Zij weten wat voor juridische wegen daarvoor bewandeld moeten worden.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke gespecialiseerde en ervaren letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.