Huishoudelijke hulp letselschade

Huishoudelijke hulp letselschade

Een ongeluk kan tot gevolg hebben dat het letselschadeslachtoffer zelf niet meer of niet meer geheel in staat is zijn huishouden te doen. De aansprakelijke partij of diens verzekeraar moet de kosten voor de benodigde huishoudelijke hulp in het geval van letselschade vergoeden. In de Richtlijn Huishoudelijke Hulp staan de normbedragen die worden gehanteerd bij het vergoeden van huishoudelijke hulp. Het betreft hier echter nadrukkelijk een richtlijn. Als de werkelijke kosten voor huishoudelijke hulp hoger zijn, dan moet de aansprakelijke partij of diens verzekeraar de werkelijke kosten vergoeden.

de Hoge Raad heeft uitgemaakt dat de aansprakelijke persoon (of diens verzekeraar) de kosten van huishoudelijke hulp moet vergoeden, als het slachtoffer door het letsel niet langer in staat is de betreffende werkzaamheden zelf te verrichten. Het moet daarbij gaan om werkzaamheden waarvan het in de situatie waarin het slachtoffer verkeert normaal en gebruikelijk is dat zij worden verricht door professionele, voor hun diensten gehonoreerde hulpverleners. Vergoeding moet ook plaatsvinden als het slachtoffer zelf geen kosten maakt om te voorzien in de extra benodigde huishoudelijke hulp, doordat bijvoorbeeld de echtgenoot of samenwonende partner van het slachtoffer de werkzaamheden heeft overgenomen.

Huishoudelijke hulp bij overlijdensschade

Als een ouder overlijdt door een ongeluk, kan er bij de achterblijvende ouder en/of de kinderen behoefte ontstaan aan huishoudelijke hulp, voor zover deze bestond in het doen van de gemeenschappelijke huishouding door de overleden ouder. De behoefte aan huishoudelijke hulp van de kinderen is afhankelijk van de concrete omstandigheden van de kinderen, zoals hun leeftijd, hun financiële positie na het overlijden van de ouder, de verdere gezinssamenstelling en de de aard van de (huishoudelijke) werkzaamheden van de overledene waarin na diens overlijden op andere wijze moet worden voorzien.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.

Aanmeldformulier

Vul het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in.
Binnen 24 uur zullen wij contact met u opnemen.

  • Gegevens ongeval

  • MM slash DD slash JJJJ
  • Uw gegevens

    Met het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met de inhoud van onze privacy policy en disclaimer en het opslaan en verwerken van de door jou opgegeven gegevens zoals aangegeven in onze privacy policy.

Samenwerken?

Wilt u als letselschadeadvocaat met ons samenwerken? Klik rechts dan op het aanvraagformulier. Als wij binnen uw regio onvoldoende advocaten beschikbaar hebben, dan zullen wij vervolgens contact met u opnemen.

Interessante artikelen

Letselschade, het is de meest complexe vorm van schade die er is. Waarom kiezen voor een advocaat in plaats van een jurist of belanghartiger?