Letselschade bij huisarts

Letselschade bij huisarts

Het komt regelmatig voor dat mensen letselschade oplopen bij hun huisarts. Voorbeelden zijn een door de assistente verkeerd geplaatste prik of het verkeerd uitvoeren van een oortoilet (ook wel oren uitspuiten genoemd). Hierdoor kan een patiënt letsel oplopen. Het gaat in dit soort gevallen om een medische fout. De huisarts is in dergelijke gevallen aansprakelijk voor het handelen van de assistente, die onzorgvuldig heeft gehandeld.

Aansprakelijkheid huisarts op grond van de zorgvuldigheidsnorm

Op grond van art. 7:453 BW moet een hulpverlener bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen. De hulpverlener dient daarbij te handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard. Deze zorgvuldigheidsmaatstaf vloeit tevens voort uit het arrest Speeckaert/Gradener. De maatstaf die volgens dit arrest geldt, is de zorgvuldigheid die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam arts in gelijke omstandigheden mag worden verwacht. Deze (toetsings)norm wordt nader ingevuld door de zogenoemde professionele standaard. Dit zijn regels van zelfregulering, d.w.z. door de beroepsgroep zelf in het leven geroepen voorschriften, zoals gedragsregels, beroepscodes, standaarden, protocollen en richtlijnen.

Aansprakelijkheid huisarts op grond van ‘informed consent’

Ook dient de patiënt op grond van de artt. 7:448 id 1 en 2 jo. 7:450 BW voldoende geïnformeerd te zijn door de hulpverlener. De hulpverlener dient de patiënt te informeren over – onder meer – de risico’s van de voorgestelde behandeling en andere behandelingen die in aanmerking komen. Zodoende kan de patiënt weloverwogen toestemming geven voor de door de hulpverlener voorgestelde behandeling. Deze informatieplicht en het toestemmingsvereiste worden samen aangeduid als ‘informed consent’.

Hebt u letselschade opgelopen bij uw huisarts?

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.