Letselschade door een dier

Letselschade door een dier

Een dier kan forse letselschade veroorzaken. Denkt u bijvoorbeeld aan hersenletsel veroorzaakt door een trap van een paard, letsel door een beet van een hond of door een (loslopende) aap in een dierentuin. In de krant en op televisie ziet men wel eens de ernstige gevolgen van zo’n soort letselschadesituatie voorbij komen. Het letsel is dan vaak niet gering. Niet alleen kan sprake zijn van forse wonden, met soms blijvende littekens, maar vaak ontwikkelt het slachtoffer ook angst voor het soort dier dat de letselschade heeft aangericht.

Bezitter dier aansprakelijk voor letselschade

In zo’n geval is de bezitter van het dier (doorgaans tevens de eigenaar) op grond van art. 6:179 BW in beginsel aansprakelijk voor de ontstane letselschade. Dit betreft een risicoaansprakelijkheid (ook wel kwalitatieve aansprakelijkheid genoemd), wat inhoudt dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de schade ook als hij zelf niet onrechtmatig heeft gehandeld en ongeacht of hij schuld heeft aan het ontstaan van de letselschade.

De bezitter van het dier kan echter ook aansprakelijk zijn voor de letselschade op grond van art. 6:162 BW. Dit betreft een schuldaansprakelijkheid. De bezitter van het dier heeft dan zelf onrechtmatig gehandeld. Hiervan is sprake als de bezitter zijn dier heeft aangespoord om het slachtoffer aan te vallen.

Een in letselschade door dieren gespecialiseerde letselschadeadvocaat kan u hierover nader informeren. Hij/zij zal voor u uitzoeken wie er allemaal aangesproken kunnen worden voor de vergoeding van uw letselschade en uw letselschade voor u gaan claimen.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.