Letselschade door een hond

Letselschade door een hond

Door een of meerdere hondenbeten kan forse letselschade ontstaan. In de krant en op televisie ziet men wel eens de ernstige gevolgen van zo’n soort letselschadesituatie voorbij komen. Het letsel is dan vaak niet gering. Niet alleen kan sprake zijn van forse wonden bij een hondenbeet, met soms blijvende littekens, maar vaak ontwikkelt het slachtoffer ook angst voor honden. Dit betreft letselschade die is ontstaan door toedoen van een hond en vergoed moet worden.

Letselschade door het bijten van een hond

In geval van letselschade veroorzaakt door een hond is de bezitter van de hond (doorgaans is dat tevens de eigenaar van de hond) op grond van art. 6:179 BW in beginsel aansprakelijk voor de ontstane letselschade. Dit betreft een risicoaansprakelijkheid (ook wel kwalitatieve aansprakelijkheid genoemd). Dit betekent dat de bezitter van de hond ook aansprakelijk is voor de schade als hij zelf niet onrechtmatig heeft gehandeld en ongeacht of hij schuld heeft aan het ontstaan van de letselschade. Hierdoor wordt de bewijspositie van het slachtoffer aanzienlijk verlicht. Want het slachtoffer hoeft niet te bewijzen dat de bezitter van de hond schuld heeft aan het ontstaan van het letsel en/of dat de bezitter van de hond onrechtmatig heeft gehandeld.

De bezitter van de hond kan echter ook aansprakelijk zijn voor de letselschade op grond van art. 6:162 BW. Dit betreft een schuldaansprakelijkheid. De bezitter van de hond heeft dan zelf onrechtmatig gehandeld. Hiervan is sprake als de bezitter zijn hond heeft aangespoord om het slachtoffer aan te vallen.

Een in letselschade door dieren gespecialiseerde letselschadeadvocaat kan u hierover nader informeren.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.