Letselschade door een kind

Letselschade door een kind

Een minderjarig kind kan letselschade toebrengen aan een volwassene of aan een ander minderjarig kind. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als een kind iets naar een ander gooit en daarbij letselschade veroorzaakt bij de nader. Of als het iemand anders laat struikelen en die daardoor letselschade oploopt.

De wet maakt wat betreft de aansprakelijkheid voor het letsel onderscheid naar gelang de leeftijd van het kind. In sommige gevallen is het kind zelf aansprakelijk voor het veroorzaakte letsel. In andere gevallen zijn zijn ouders met gezag of zijn voogd daarvoor aansprakelijk.

De leeftijd van het kind dat letselschade heeft veroorzaakt

De aansprakelijkheid voor letselschade veroorzaakt door een kind is geregeld in de artt. 6:164 BW en 6:169 BW. Is het kind jonger dan 14 jaar, dan zijn alleen zijn gezaghebbende ouders/voogd aansprakelijk. Is het kind 14 of 15 jaar, dan zijn zijn gezaghebbende ouders/voogd mede aansprakelijk voor de schade. Dat laatste betekent naast het kind zelf, tenzij de gezaghebbende ouders/voogd aannemelijk maken dat hun niet kan worden verweten dat zij de gedraging van hun minderjarige zoon of dochter niet hebben voorkomen.

Als het kind dat letselschade heeft veroorzaakt 16 of 17 jaar oud is, dan is het kind in beginsel zelf aansprakelijk voor de letselschade. Een en ander tenzij de ouders met ouderlijk gezag/voogd een eigen onrechtmatig handelen of nalaten verweten kan worden. In het laatste geval zijn de gezaghebbende ouders/voogd naast hun minderjarige zoon of dochter aansprakelijk voor de schade. Te denken valt aan de situatie dat de ouders weten dat hun minderjarige zoon of dochter zonder verplichte WA-verzekering met een scooter rondrijdt en vervolgens letselschade veroorzaakt.

Een letselschadeadvocaat die gespecialiseerd is in dergelijke letselschadezaken kan voor u uitzoeken wie aangesproken kan worden voor de vergoeding van uw schade.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke ervaren en gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.