Letselschade door een paard

Letselschade door een paard

Door een schop van een paard kan forse letselschade worden veroorzaakt. In de krant en op televisie ziet men wel eens de ernstige gevolgen van zo’n soort letselschadesituatie voorbij komen. Het letsel is dan vaak niet gering. Niet alleen kan sprake zijn van forse breuken bij een paardenschop, maar soms overlijdt iemand er zelfs door of ontstaat ernstige hersenletsel. Vaak ontwikkelt het slachtoffer ook angst voor paarden. Dit betreft letselschade die is ontstaan door toedoen van een paard en die vergoed moet worden.

Bezitter van een paard aansprakelijk voor letselschade

In geval van letselschade veroorzaakt door een paard is de bezitter van het paard op grond van art. 6:179 BW in beginsel aansprakelijk voor de ontstane letselschade. Meestal is de bezitter van het paard tevens de eigenaar van het paard. Dit betreft een risicoaansprakelijkheid (ook wel kwalitatieve aansprakelijkheid genoemd). Dit betekent dat de bezitter van het paard aansprakelijk is voor de schade ook als hij zelf niet onrechtmatig heeft gehandeld en ongeacht of hij schuld heeft aan het ontstaan van de letselschade. Hierdoor wordt de bewijspositie van het slachtoffer aanzienlijk verlicht. Want het slachtoffer hoeft niet te bewijzen dat de bezitter van het paard schuld heeft aan het ontstaan van het letsel en/of dat de bezitter van het paard onrechtmatig heeft gehandeld.

De bezitter van het paard kan echter ook aansprakelijk zijn voor de letselschade op grond van art. 6:162 BW. Dit betreft een schuldaansprakelijkheid. De bezitter van het paard heeft dan zelf onrechtmatig gehandeld. Hiervan is sprake als de bezitter zijn paard heeft aangespoord om het slachtoffer te schoppen.

Een in letselschade door dieren gespecialiseerde advocaat is op de hoogte van deze regels en weet hoe deze worden toegepast.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.