Letselschade door gebrekkige opstal

Letselschade door gebrekkige opstal

Letselschade kan ook ontstaan door een gebrekkige opstal, zoals een gebrekkig bouwwerk, een gebrekkige trap of een gebrekkige weg. De aansprakelijkheid hiervoor is geregeld in art. 6:174 BW. Men spreekt in al deze gevallen van schade door een gebrekkige opstal.

Er zijn technische voorschriften waaraan een bouwwerk moet voldoen. Deze staan o.a. in het Bouwbesluit 2012. Ter beantwoording van de vraag of een weg gebrekkig is, zijn de zogenoemde CROW-richtlijnen richtinggevend. De rechter toetst aan deze regelgeving om te beoordelen of het bouwwerk, de trap of de weg gebrekkig is. Een gebrekkige opstal voldoet niet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en levert daardoor gevaar op. Als aangetoond kan worden dat een veiligheidsnorm is overtreden, kan een beroep worden gedaan op de omkeringsregel. De bewijspositie van het slachtoffer wordt daarmee aanzienlijk verlicht.

Risicoaansprakelijkheid bij letselschade door een gebrekkige opstal

De bezitter van een gebrekkige opstal is risicoaansprakelijk. Dit betekent dat hij aansprakelijk is ongeacht of hij schuld heeft aan de schade en ongeacht of hij zelf onrechtmatig heeft gehandeld. Voor het slachtoffer is het immers ondoenlijk om na te gaan of zijn schade het gevolg is van bijvoorbeeld een constructiefout of gebrekkig onderhoud. De wetgever is het slachtoffer daarom tegemoet gekomen met een risicoaansprakelijkheid voor de bezitter van een gebrekkige opstal. Bij letselschade door een constructiefout is de bouwer van de gebrekkige opstal ook aansprakelijk. Dat wil zeggen naast de bezitter van de gebrekkige opstal.

Een in opstalaansprakelijkheden gespecialiseerde letselschadeadvocaat is op de hoogte van deze regels en weet hoe deze moeten worden toegepast.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke ervaren en gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.