Letselschade door gebrekkige weg of stoep

Letselschade door gebrekkige weg of stoep

Letselschade kan ook ontstaan door een gebrekkige weg, trottoir (stoep) of leiding. De aansprakelijkheid hiervoor is geregeld in art. 6:174 BW. Men spreekt in al deze gevallen van schade door een gebrekkige opstal.

De bezitter van een gebrekkige weg of stoep is risicoaansprakelijk. Dit houdt in dat hij aansprakelijk is omdat hij de weg of stoep bezit. Dus ongeacht of hij schuld heeft aan de schade en ongeacht of hij zelf onrechtmatig heeft gehandeld. Het slachtoffer hoeft dus niet na te gaan of zijn schade het gevolg is van bijvoorbeeld een constructiefout of gebrekkig onderhoud. De wetgever is het slachtoffer tegemoet gekomen met deze risicoaansprakelijkheid voor de bezitter van een gebrekkige stoep of weg. Als de stoep of weg gebrekkig is door een constructiefout, dan is tevens de bouwer aansprakelijk voor de daardoor ontstane letselschade. Dat wil zeggen naast de bezitter van de stoep of weg.

CROW-richtlijnen bij letselschade door een gebrekkige weg op stoep

Ter beantwoording van de vraag of een weg of trottoir gebrekkig is, zijn de zogenoemde CROW-richtlijnen richtinggevend. De rechter toetst aan deze regelgeving om te beoordelen of de weg of stoep gebrekkig is. Gebrekkig wil zeggen dat deze niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor gevaar oplevert. De rechter doet dat echter niet uit zichzelf, want het slachtoffer moet naar voren brengen welke bouwtechnische regels zijn overtreden. Als aangetoond kan worden dat een veiligheidsnorm is overtreden, kan een beroep worden gedaan op de omkeringsregel. De bewijspositie van het slachtoffer wordt daarmee aanzienlijk verlicht.

Als u over een stoeptegel bent gestruikeld, dan wordt de stoep als gebrekkig aangemerkt als de stoeptegel 3 cm of meer uitstak. Is hiervan sprake, dan kan een beroep worden gedaan op de zogenoemde omkeringsregel. Onzekerheid omtrent de toedracht van het ongeval komt dan voor rekening en risico van de bezitter van de stoep. De bezitter van de stoep is meestal de overheid in haar functie van wegbeheerder.

Een in opstalaansprakelijkheid gespecialiseerde letselschadeadvocaat is op de hoogte van deze regels en weet hoe deze moeten worden toegepast.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke ervaren en gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies