Letselschade door medische fout

Letselschade door medische fout

Door een medische fout kan een patiënt letselschade oplopen. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat mensen letselschade oplopen bij hun huisarts. Voorbeelden zijn een door de assistente verkeerd geplaatste prik of het verkeerd uitvoeren van een oortoilet (ook wel oren uitspuiten genoemd). Hierdoor kan een patiënt letsel oplopen. Het gaat in dit soort gevallen om een medische fout. De huisarts is in dergelijke gevallen aansprakelijk voor het handelen van de assistente, die onzorgvuldig heeft gehandeld.

Meestal verricht een arts, zoals een huisarts, tandarts of medisch specialist, zijn werkzaamheden op basis van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Ook andere hulp- en zorgverleners, zoals een fysiotherapeut en een verloskundige, verrichten hun werkzaamheden doorgaans op basis van een geneeskundige behandelingsovereenkomst.

De zorgvuldigheidsnorm bij letselschade door een medische fout

Op grond van art. 7:453 BW moet de hulpverlener bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen. De hulpverlener moet daarbij handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard. De maatstaf die daarbij geldt, is de zorgvuldigheid die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hulpverlener in gelijke omstandigheden mag worden verwacht. Deze (toetsings)norm wordt nader ingevuld door de zogenoemde professionele standaard. De professionele standaard bestaat uit regels van zelfregulering. Dat wil zeggen door de diverse beroepsgroepen zelf in het leven geroepen voorschriften, zoals gedragsregels, beroepscodes, standaarden, protocollen en richtlijnen.

Als u als patiënt bent behandeld in een ziekenhuis, is het ziekenhuis mede aansprakelijk voor het onzorgvuldige handelen van de hulpverlener. Dit onzorgvuldige handelen van de hulpverlener waardoor letselschade is ontstaan noemt men ook wel een toerekenbare tekortkoming.

De patiënt moet aantonen dat sprake is geweest van een medische fout, alsmede dat zijn letselschade daardoor is ontstaan. Dat laatste wordt ook wel het causaal verband genoemd. Om dat aan te kunnen tonen is het meestal noodzakelijk om advies in te winnen bij een medisch adviseur of medisch deskundige. Deze kan bijvoorbeeld beoordelen of er een protocol is geschonden. Is dat het geval, dan wordt de bewijslast van de patiënt aanzienlijk verlicht. Want dan is sprake van schending van een veiligheidsnorm, waardoor de zogenoemde omkeringsregel kan worden toegepast.

Als de hulpverlener betwist dat hij een medische fout heeft gemaakt, wordt van hem verlangd dat hij de patiënt voldoende gegevens verstrekt ter motivering van deze betwisting. Dit dient ertoe de patiënt aanknopingspunten te verschaffen voor een eventuele bewijslevering. Dit wordt de verzwaarde motiveringsplicht genoemd. In de praktijk kan de hulpverlener hieraan voldoen door de patiënt zijn medisch dossier te verstrekken.

Informed consent bij letselschade door een medische fout

Ook dient de patiënt op grond van de artt. 7:448 id 1 en 2 jo. 7:450 BW voldoende geïnformeerd te zijn door de hulpverlener. De patiënt dient geïnformeerd te zijn over – onder meer – de risico’s van de voorgestelde behandeling en andere behandelingen die in aanmerking komen. Zodoende kan de patiënt weloverwogen toestemming geven voor de door de hulpverlener voorgestelde behandeling. Deze informatieplicht en het toestemmingsvereiste worden samen aangeduid als ‘informed consent’.

Een in medische fouten gespecialiseerde letselschadeadvocaat kan u hieromtrent nader informeren.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke ervaren en gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.

Aanmeldformulier

Vul het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in.
Binnen 24 uur zullen wij contact met u opnemen.

  • Gegevens ongeval

  • MM slash DD slash JJJJ
  • Uw gegevens

    Met het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met de inhoud van onze privacy policy en disclaimer en het opslaan en verwerken van de door jou opgegeven gegevens zoals aangegeven in onze privacy policy.

Samenwerken?

Wilt u als letselschadeadvocaat met ons samenwerken? Klik rechts dan op het aanvraagformulier. Als wij binnen uw regio onvoldoende advocaten beschikbaar hebben, dan zullen wij vervolgens contact met u opnemen.

Interessante artikelen

Letselschade, het is de meest complexe vorm van schade die er is. Waarom kiezen voor een advocaat in plaats van een jurist of belanghartiger?