Letselschade in het OV

Letselschade in het OV

Als u als passagier letselschade oploopt in het OV, zoals een bus, tram of trein, dan hebt u bijna altijd recht op schadevergoeding. De vervoerder of diens verzekeraar is dan aansprakelijk voor uw schade, die uit zowel materiële als immateriële schade kan bestaan. U hebt als passagier namelijk een vervoersovereenkomst met de vervoerder. Op grond van deze overeenkomst dient de vervoerder u veilig op de plaats van uw bestemming te brengen.

Soms komt het voor dat bus- of tramchauffeur of de machinist van een trein een noodstop moet maken. Soms leidt dat tot letsel bij een of meerdere passagiers. In zo’n geval kunt u als passagier de vervoersmaatschappij aansprakelijk stellen voor uw letselschade.

Bewijs verzamelen bij letselschade in het OV

Het is verstandig om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen als u schade hebt opgelopen in het openbaar vervoer. U moet daarbij denken aan het nummer van de bus, trein of tram, gegevens van getuigen en foto’s van de situatie ter plaatse. Ook doet u er verstandig aan de schade te melden aan de bestuurder van het motorrijtuig en zijn of haar naam- en adresgegevens te noteren. Tevens is het verstandig om u meteen tot uw huisarts of de huisartsenpost te wenden voor vaststelling van uw letselschade.

In sommige gevallen geldt bij personenvervoer een verjaringstermijn van slechts drie maanden. U doet er dus ook verstandig aan om geen tijd te laten verstrijken en zo snel mogelijk een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in de arm te nemen. Hij of zij kan dan tijdig de letselschade die u hebt opgelopen in het openbaar vervoer voor u verhalen.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke ervaren en gespecialiseerde advocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.