Medische eindtoestand

Medische eindtoestand

In een letselschadezaak kan de schade definitief worden afgewikkeld zodra sprake is van een medische eindtoestand. Daarvan is sprake als de arts of medisch adviseur heeft geconcludeerd dat het slachtoffer volledig is hersteld. Of als de arts of medisch adviseur heeft geconcludeerd dat verder herstel niet meer is te verwachten.

Wat te doen bij een medische eindtoestand?

Als sprake is van een medische eindtoestand en de arts of medisch adviseur heeft geconcludeerd dat het slachtoffer beperkingen heeft overgehouden aan het ongeval, dient een medisch expert te worden ingeschakeld. De medisch expert brengt het door het ongeluk veroorzaakte letsel en de (blijvende) gevolgen daarvan in kaart. Vervolgens kan de daarmee verband houdende toekomstige schade worden berekend en vastgesteld. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om toekomstig inkomensverlies en kosten voor toekomstige huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid. Vaak is de medisch expert een orthopedisch chirurg, aangezien orthopedisch letsel zich heel vaak voordoet bij letselschade.

Afwikkeling letselschade

Soms wil een verzekeraar een letselschadezaak (te) snel afkopen of wil een slachtoffer snel tot afwikkeling van zijn letselschadezaak overgaan. Dat wil zeggen nog voordat de medische eindtoestand is bereikt. Het is meestal niet verstandig om dat te doen. Zelfs als u als slachtoffer het idee hebt dat u van uw klachten af bent, is het raadzaam om u eerst door een arts te laten onderzoeken.

Het is dus belangrijk om geen vaststellingsovereenkomst te sluiten zolang er nog geen sprake is van een medische eindsituatie. Doet u dat als slachtoffer wel, dan kunt u later niet zomaar aanspraak maken op een nieuwe schadevergoeding. Krijgt u dus later last van psychisch of lichamelijk letsel als gevolg van het ongeval, dan kunt u de nieuwe schadeposten niet meer vergoed krijgen. Tenzij hier afspraken over zijn gemaakt in de vaststellingsovereenkomst bij letselschade.

Een in letselschade gespecialiseerde advocaat is hiervan op de hoogte. Hij/zij weet welke wegen juridische bewandeld moeten worden om te bewerkstelligen dat al uw schade wordt vergoed.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke ervaren en gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.