Overlijdensschade

Overlijdensschade

Als iemand overlijdt als gevolg van een ongeluk, dan is dat uiteraard een erg trieste situatie. De aansprakelijke partij of diens verzekeraar kan dan worden aangesproken om de overlijdensschade te vergoeden aan de nabestaanden. Dit is geregeld in art. 6:108 BW.

Overlijdensschade is net als letselschade een vorm van personenschade. Bij overlijdensschade gaat het echter – anders dan bij letselschade – om een beperkte kring van gerechtigden. Deze kunnen dan ook nog een in omvang relatief beperkte schadevergoeding vorderen. Er zijn dus schadeposten die niet voor vergoeding in aanmerking komen. Onder omstandigheden is het echter toch mogelijk om bepaalde aspecten mee te nemen. Diverse rechterlijke uitspraken kunnen daarvoor worden aangehaald.

De schadeposten bij overlijdensschade

De belangrijkste schadeposten waarvan vergoeding kan worden gevraagd zijn doorgaans het gederfde levensonderhoud in natura en het gederfde levensonderhoud in geld. Het gederfde levensonderhoud in natura bestaat uit huishoudelijke hulp, zelfwerkzaamheid en kosten voor de verzorging, opvoeding en oppas voor de kinderen. De overleden ouder kan deze hulp niet meer verrichten, waardoor deze vergoed moet worden. Het gederfde levensonderhoud in geld bestaat uit het inkomen van een ouder dat door diens overlijden wegvalt. Het bepalen van de omvang daarvan is een ingewikkelde rekenkundige klus die zorgvuldig moet worden uitgevoerd.

Ook hebben sommige categorieën van nabestaanden recht op vergoeding van smartengeld in de vorm van affectieschade. Het ongeval moet dan hebben plaatsgevonden op of na 1 januari 2019, toen de Wet Affectieschade in werking is getreden. Er is inmiddels veel jurisprudentie beschikbaar over de vergoeding van affectieschade.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke ervaren en gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.