Privacyverklaring

Privacyverklaring van De Letselschade Helpdesk

Via onze website www.deletselschadehelpdesk.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en houden ons daarbij aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Dossier

De Letselschade Helpdesk verwerkt persoonsgegevens die u aan De Letselschade Helpdesk verstrekt. Dit zijn in ieder geval:

Bij consumenten:

– voor- en achternaam;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– juridische hulpvraag / casus;
– IP-adres.

Bij professionals:

– voor- en achternaam;
– zakelijke adresgegevens;
– zakelijk e-mailadres;
– specialisatie- en opleidingsgegevens;
– bedrijfsnaam;
– telefoonnummer;
– IP-adres.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

De Letselschade Helpdesk gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt voor het inventariseren van uw situatie en het maken van de beste keuze voor een advocaat. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens de dossierbehandeling, vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door gebruik te maken van onze website. Als u deze toestemming niet geeft, kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van De Letselschade Helpdesk, omdat De Letselschade Helpdesk de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van maximaal 2 jaar nadat het dossier gesloten is door de advocaat.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door u opgevraagde diensten. Zo worden uw gegevens doorgegeven aan de advocaat waarnaar wij u op basis van uw concrete hulpvraag doorverwijzen. Verder worden uw gegevens doorgegeven aan onze technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken of indien dit is toegestaan.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Op onze website wordt in de eerste plaats gebruik gemaakt van functionele cookies. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de dienst en maken geen inbreuk op uw privacy. Verder gebruiken wij enkel het statistiekenprogramma Google Analytics voor het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door bezoekers.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

  1. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  2. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
  3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  4. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
  5. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aanmeldingsformulier op onze website.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Tot slot

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via het aanmeldingsformulier op onze website. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Laatst gewijzigd op 12 april 2021