Schadevergoeding letselschade

Welke schade kunt u vergoed krijgen bij letselschade?

Als u door toedoen van een ander letselschade oploopt, hebt u recht op schadevergoeding. De schadeposten die bij letselschade moeten worden vergoed zijn divers en talrijk. In elke zaak dient bekeken te worden welke schadeposten er precies zijn. Dat is maatwerk en verschilt van geval tot geval. Letselschade bestaat uit materiële schade (ook wel vermogensschade genoemd) en immateriële schade (ook wel smartengeld genoemd).

Schadevergoeding bij letselschade; de schadeposten

Voorbeelden van schadeposten zijn:

– verlies van inkomen of loonschade, want door het ongeval komt u wellicht in een uitkeringssituatie terecht of loopt uw carrière schade op;

– beschadigde zaken (zoals kapotte kleding, een beschadigde auto of fiets, kapotte juwelen, etc.);

– kosten voor hulp in de huishouding;

– een vergoeding voor het verrichten van klussen in en om het huis (ook wel zelfwerkzaamheid genoemd);

– kosten voor aanpassing van uw woning en aangepast vervoer;

– ziektekosten (zoals kosten voor een medische behandeling) die u niet vergoed krijgt en een verhoogd eigen risico zorgverzekering;

– advocaatkosten en kosten van medische adviseurs en medische deskundigen;

– kosten bij verblijf in het ziekenhuis of revalidatie;

– een vergoeding voor benodigde hulpmiddelen;

– een verhoogde premie bij het afsluiten van een ongevallen-, arbeidsongeschiktheids- en/of levensverzekeringspremie voor uw hypotheek als gevolg van het letsel;

– extra uitgaven voor kinderopvang;

– kosten voor persoonlijke en uiterlijke verzorging;

– verhuiskosten;

– kosten wegens studievertraging;

– vergoeding van de kosten die uw gezinsleden maken om u te bezoeken in het ziekenhuis (ook wel verplaatste schade genoemd; zie art. 6:107 BW);

– kosten voor noodzakelijke verpleging en verzorging;

– reiskosten en parkeerkosten;

– kosten voor opvang van dieren;

– extra energiekosten als gevolg van noodzakelijk langduriger verblijf thuis;

– kosten wegens verhoogde economische kwetsbaarheid (want vanwege de ontstane beperkingen hebt u mogelijk een grotere kans om bij een reorganisatie van uw werkgever werkloos te raken en zijn uw  mogelijkheden op de arbeidsmarkt wellicht beperkter waardoor u langer werkloos blijft bij ontslag);

– vergoeding van re-integratie en omscholingskosten;

– kosten van een bewindvoerder, als bewindvoering noodzakelijk is als gevolg van het letsel;

– smartengeld vanwege gederfde levensvreugde, uw verdriet en pijn als gevolg van het ongeval (ook wel immateriële schade genoemd);

– affectieschadevergoeding;

– als sprake is van een overlijden kan ook sprake zijn van gederfd levensonderhoud en andere kosten die vergoed moet worden.

Andere schadeposten bij letselschade

Het bovenstaande overzicht is echter niet sluitend. Van geval tot geval moet bekeken worden welke schade door het slachtoffer is of zal worden geleden als gevolg van het ongeval. Als slachtoffer doet u er daarom verstandig aan om vanaf dag 1 van het ongeval de schade en beperkingen waar u tegenaan loopt bij te houden. Bewaar ook alle bonnetjes en facturen, want die zijn nodig om hiervan vergoeding te kunnen vragen.

Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat claimt voor u de schadevergoeding bij letselschade. Hij/zij helpt u bij het in kaart brengen en berekenen van uw schade en zal de partij die deze heeft veroorzaakt hiervoor aansprakelijk stellen. Na erkenning van de aansprakelijkheid of vaststelling van de aansprakelijkheid door de rechter – zo nodig kan uw advocaat daarvoor een gerechtelijke procedure aanhangig maken bij de Rechtbanken en Gerechtshoven, want alleen advocaten zijn daartoe bevoegd – dient al uw geleden en nog te lijden schade te worden vergoed door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke ervaren en gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.