Slachtoffer van geweld of zedenmisdrijf

Slachtoffer van geweld of zedenmisdrijf

Hebt u letsel opgelopen als gevolg van een gewelds- of zedenmisdrijf? Slachtoffers van een gewelds- of zedenmisdrijf kunnen zich als benadeelde partij voegen in het strafproces als de dader door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd. Vervolging houdt in dat de dader moet verschijnen bij de strafrechter of Officier van Justitie om zich te verantwoorden voor zijn/haar handelen. Het is raadzaam om in zo’n geval een advocaat in te schakelen, zodat u als slachtoffer uw vordering kunt indienen in het strafproces.

Voeging van het slachtoffer als benadeelde partij in het strafproces

De schade van het slachtoffer bestaat meestal o.a. uit smartengeld, reiskosten (bijv. voor het bezoek van een arts/advocaat, etc.), medische kosten (zoals niet-vergoede behandelingen psycholoog/fysiotherapie, eigen risico zorgverzekering, etc.) en bijvoorbeeld studievertraging. Voor het slachtoffer heeft voeging in het strafproces aanzienlijke voordelen boven het voeren van een civiele procedure tegen de dader.

Voordelen voeging van het slachtoffer als benadeelde partij in het strafproces

In het strafproces kan de advocaat van het slachtoffer namelijk verzoeken om de schadevergoedingsmaatregel van art. 36f Sr op te leggen. Het slachtoffer hoeft de schade dan niet zelf op de dader te verhalen; het Openbaar Ministerie zorgt voor inning daarvan, door inschakeling van het CJIB. Op grond van de voorschotregeling van art. 36f lid 7 Sr betaalt de overheid bovendien meestal (het restant van) de toegewezen schadevergoeding uit aan het slachtoffer als de veroordeelde 8 maanden nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden nog niet heeft betaald. Dit is een aanzienlijk voordeel, aangezien bij de dader meestal niet veel te halen valt.

In een civiele procedure daarentegen, draagt het slachtoffer het procesrisico. Dit houdt o.a. in dat het slachtoffer moet bewijzen dat er onrechtmatig is gehandeld door de dader en dat hij daardoor schade heeft geleden. Slaagt het slachtoffer niet in dit bewijs, dan moet het slachtoffer bijna altijd de proceskosten van de wederpartij betalen. Bovendien moet het slachtoffer in een civiele procedure zijn eigen griffierecht en de deurwaarderskosten voorschieten. Als de vordering door de civiele rechter wordt toegewezen, moet het slachtoffer deze bovendien zien te verhalen op de dader. De dader biedt echter vaak geen of weinig verhaal. En het aanspreken van de verzekeraar van de dader heeft vrijwel nooit zin, want bij schade als gevolg van een misdrijf zal de verzekeraar een beroep doen op de ‘opzetclausule’ die doorgaans in de verzekeringsovereenkomst is opgenomen. Op grond van deze opzetclausule wordt schade als gevolg van een misdrijf niet gedekt.

Bent u slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf?

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Bent u slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf en hebt u van het Openbaar Ministerie vernomen dat de dader moet verschijnen bij de strafrechter of de Officier van Justitie om zich te verantwoorden? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen.