Smartengeld bij letselschade

Smartengeld bij letselschade

Een aanspraak op smartengeld (ook wel immateriële schadevergoeding genoemd) bij letselschade wordt gebaseerd op art. 6:106 BW. Smartengeld is een schadevergoeding voor door het ongeval aan het slachtoffer toegebrachte leed, verdriet en gederfde levensvreugde. Smartengeld kan bovendien vererven op een erfgenaam als aan de daarvoor gestelde voorwaarden wordt voldaan.

De hoogte van het smartengeld bij letselschade is o.a. afhankelijk van de ernst van het lichamelijke of geestelijke letsel en de gevolgen daarvan, de aard van de aansprakelijkheid, de duur van het leed, de leeftijd van het slachtoffer, de mate van invaliditeit, de duur van de ziekenhuisopname/revalidatie en/of medische behandelingen en andere uitspraken die door rechters in soortgelijke zaken zijn gedaan (ook wel jurisprudentie genoemd. Als het slachtoffer uitsluitend geestelijk letsel heeft opgelopen kan ook smartengeld worden gevraagd. Er moeten dan wel voldoende concrete gegevens zijn aangevoerd waaruit de psychische schade naar objectieve maatstaven kan worden vastgesteld. Bij schending van fundamentele rechten bestaat er recht op smartengeld zonder dat nodig is dat psychische schade is vastgesteld.

Smartengeld bij letselschade; affectieschade en shockschade

Affectieschadevergoeding is ook een vorm van smartengeld bij letselschade. Affectieschadevergoeding komt toe aan bepaalde, in de wet benoemde categorieën van naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel en aan nabestaanden van een door het ongeluk overleden slachtoffer. Het ongeval moet wel hebben plaatsgevonden op of na 1 januari 2019.

Een andere vorm van smartengeld is shockschadevergoeding. Deze komt toe aan anderen dan het rechtstreekse slachtoffer die aantoonbaar psychische schade hebben opgelopen als gevolg van de confrontatie met het ongeval of de gevolgen daarvan, als aan de voor een schokschadevergoeding gestelde voorwaarden is voldaan. Vereist is o.a. dat door overtreding van een verkeersnorm of veiligheidsnorm een ernstig ongeval is veroorzaakt. De veroorzaker van het ongeval handelt dan niet alleen onrechtmatig ten opzichte van het rechtstreekse slachtoffer van het ongeval, maar ook ten opzichte van degene die als gevolg daarvan geestelijk letsel oploopt. Hoe nauwer de affectieve relatie tussen het primaire slachtoffer en het shockschadeslachtoffer, hoe eerder er recht bestaat op shockschadevergoeding.

Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat zal voor u in kaart brengen op welke vormen van smartengeld u aanspraak kunt maken en deze voor u verhalen op de aansprakelijke partij of diens verzekeraar.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke ervaren en gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.

Aanmeldformulier

Vul het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in.
Binnen 24 uur zullen wij contact met u opnemen.

  • Gegevens ongeval

  • MM slash DD slash JJJJ
  • Uw gegevens

    Met het gebruiken van dit formulier ga je akkoord met de inhoud van onze privacy policy en disclaimer en het opslaan en verwerken van de door jou opgegeven gegevens zoals aangegeven in onze privacy policy.

Samenwerken?

Wilt u als letselschadeadvocaat met ons samenwerken? Klik rechts dan op het aanvraagformulier. Als wij binnen uw regio onvoldoende advocaten beschikbaar hebben, dan zullen wij vervolgens contact met u opnemen.

Interessante artikelen

Letselschade, het is de meest complexe vorm van schade die er is. Waarom kiezen voor een advocaat in plaats van een jurist of belanghartiger?