Verjaring bij letselschade

Verjaring bij letselschade

Wanneer is sprake van verjaring bij letselschade? In letselschadezaken gelden verschillende verjaringstermijnen. Verjaring houdt in dat de schadevergoedingsvordering van het slachtoffer vervalt als de daarvoor geldende verjaringstermijn is verstreken. De aansprakelijke partij moet daarvoor wel een beroep doen op verjaring; de rechter past dit bij letselschade niet uit zichzelf toe. De verjaringstermijn van een rechtsvordering kan worden doorbroken door het verrichten van een zogenoemde stuitingshandeling. De diverse verjaringstermijnen zijn in de wet en jurisprudentie geregeld.

Bij een verkeersongeval met een motorrijtuig (zoals een auto, motor of scooter) kunt u rechtstreeks de verzekeraar van het motorrijtuig aanspreken. Hiervoor geldt een kortere verjaringstermijn van drie jaar. Na afloop van deze driejaarstermijn kunt u als slachtoffer niet meer direct de verzekeraar aanspreken tot vergoeding van uw schade. U kunt dan nog wel de bestuurder aansprakelijk stellen.

Als u letselschade hebt opgelopen in het openbaar vervoer geldt een korte verjaringstermijn van slechts drie maanden. Bij letselschade in het openbaar vervoer gaat het bijvoorbeeld om letsel dat is opgelopen doordat de bestuurder van een bus of tram of de machinist van een trein een noodstop moet maken.

Verder geldt bij letselschade en overlijdensschade een algemene verjaringstermijn van vijf jaar. Deze termijn gaat meestal in na de aanvang van de dag volgende op die waarop het slachtoffer zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Verjaring van uw rechtsvordering bij letselschade voorkomen

U doet er altijd verstandig aan om geen tijd te verliezen en zo snel mogelijk een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in de arm te nemen als u letselschade hebt opgelopen. Zo gaat er geen onnodige tijd en/of bewijs verloren en kan het beste worden gewaarborgd dat u uw letselschade volledig vergoed krijgt.

Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat kan u informeren over de in uw zaak geldende verjaringstermijnen. Hij zal de verjaringstermijnen voor u in de gaten houden en de verjaring zo nodig voor u stuiten. Zodoende gaat uw vordering niet verloren en wordt uw letselschade volledig en maximaal vergoed.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke ervaren en gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.