Verkeersongeval en letselschade

Verkeersongeval en letselschade

Een verkeersongeval kan leiden tot forse letselschade. Een verkeersongeval ontstaat bijvoorbeeld doordat u als bestuurder, voetganger of fietser wordt aangereden door een auto, motor, bus, bromfiets, vrachtwagen, fiets of tram. Ook kunt u bij een verkeersongeval letselschade oplopen terwijl u als passagier in of op een fiets of motorrijtuig zit, zoals een auto, scooter of motor. Als passagier bent u dan schuldloze derde en hebt u altijd recht op volledige vergoeding van uw letselschade.

Letselschade kan ook ontstaan als gevolg van een gebrekkige weg, straat of stoep. In dat geval is de wegbeheerder aansprakelijk voor uw letselschade.

Wat te doen na een verkeersongeval met letselschade?

Bij een verkeersongeluk is het altijd verstandig om direct na de aanrijding een Europees schadeformulier (ook wel aanrijdingsformulier genoemd) in te vullen met de veroorzaker van het ongeval. Vergeet ook niet dit aanrijdingsformulier allebei te ondertekenen. Zodoende kan degene die u heeft aangereden achteraf niet meer betwisten dat hij/zij een verkeersfout heeft gemaakt. Als u letselschade hebt opgelopen, laat dan ook meteen de politie komen. De politie zal dan een proces-verbaal opmaken van het ongeluk. Noteer bovendien de namen van eventueel ter plaatse aanwezige getuigen. Dit kan in een later stadium allemaal van groot belang zijn, als er discussie ontstaat omtrent bijvoorbeeld de oorzaak van het ongeval en/of de daardoor ontstane letselschade.

Bij verkeersongevallen is een whiplash een veel voorkomende vorm van letselschade. Inkomstenderving is doorgaans de grootste schadepost.

Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat kan o.a. uw geleden en toekomstige inkomensverlies voor u in kaart brengen. Hij/zij zal deze voor u verhalen op de aansprakelijke partij of diens verzekeringsmaatschappij. Hij zal daarvoor beginnen met het versturen van een met alle waarborgen omklede aansprakelijkstellingsbrief naar de aansprakelijke partij(en).

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.