Verschil advocaat - jurist

Verschil advocaat - jurist

Wat is nou precies het verschil tussen een advocaat en een jurist? In het hiernavolgende zullen wij dat uiteenzetten.

Kennis

Iedereen mag zich jurist noemen. Het is geen beschermde titel. In de letselschadebranche zijn helaas veel juristen werkzaam die onvoldoende kennis hebben van het letselschaderecht. Iedereen mag zich letselschadejurist, letselschadespecialist of letselschade-expert noemen en een letselschadejuristenkantoor of een letselschadebureau oprichten. Soms profileert een kantoor van letselschadejuristen, letselschadespecialisten of letselschade-experts zich op social media ten onrechte als advocatenkantoor. Het is dus erg uitkijken in de letselschadebranche. Soms hebben letselschadejuristen wel een meestertitel voor hun naam, maar zijn ze geen advocaat en hebben ze geen specialistische opleiding Personenschade op postdoctoraal niveau voltooid. In Nederland kan men een dergelijke opleiding uitsluitend bij de Grotius Academie volgen. Al onze letselschadeadvocaten hebben de postdoctorale LSA Grotius specialisatieopleiding Personenschade voltooid.

Gratis en pro deo

De werkzaamheden worden door onze advocaten gratis verricht als de aansprakelijkheid vaststaat, want de verzekeraar van de aansprakelijke partij is dan verplicht de advocaatkosten te vergoeden. In andere gevallen kan de advocaat een toevoeging (= door de overheid gefinancierde rechtsbijstand) voor u aanvragen. Dit wordt ook wel pro deo rechtshulp genoemd. Meer informatie over een toevoeging vindt u op de website www.rechtsbijstand.nl. Alleen advocaten zijn bevoegd om een toevoeging aan te vragen voor een letselschadezaak; juristen mogen dat niet, aangezien men daarvoor aan extra kwaliteits- en opleidingseisen moet voldoen.

Volledig procesbevoegd

Alleen advocaten zijn in alle letselschadezaken en gevallen bevoegd om zowel bij de Rechtbank als in hoger beroep bij het Gerechtshof te procederen. In veruit de meeste letselschadezaken spelen op enig moment vragen over aansprakelijkheid, betaling van voorschotten, eigen schuld, causaal verband en de vergoeding van de opgevoerde schadeposten. Het is daarom verstandig om in geval van letselschade een advocaat in te schakelen. De verzekeraar die tegenover u zit in de onderhandelingen kan anders gaan afwegen dat u weliswaar een vordering hebt, maar dat de door u ingeschakelde belangenbehartiger uw belang (een zo hoog mogelijke vergoeding van uw letselschade) niet in rechte kan afdwingen, omdat uw belangenbehartiger geen advocaat is.

Bij een belangenbehartiger die geen advocaat is loopt u dus het risico dat u akkoord gaat met een te laag schikkingsvoorstel of dat uw letselschade niet volledig wordt vergoed, alsmede dat betaling van (toereikende) voorschotten op uw schadevergoeding achterblijft.

Een letselschadeadvocaat kan een procedure bovendien altijd als extra drukmiddel aanvoeren. Hij zal voor u gaan procederen als hij inschat dat dat het beste is. Het drukmiddel van een procedure kan bovendien leiden tot een snellere afhandeling, wat niet onbelangrijk is als u schade hebt geleden en het geld hard nodig hebt. Dikwijls horen wij dat betaling van voorschotten achterblijft. Een letselschadeadvocaat kan in zo’n geval altijd een procedure bij de Rechtbank aanhangig maken en daarbij verzoeken om betaling aan u van een voorschot door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar.

Tuchtrecht

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Advocaten moeten voldoen aan de strenge kwaliteits- en opleidingseisen die de Nederlandse Orde van Advocaten aan hen stelt en vallen, anders dan juristen, bovendien onder het tuchtrecht dat geregeld is in de artikelen 46 t/m 60h van de Advocatenwet. Alleen uw belang staat bij een advocaat dus voorop, want als een advocaat niet naar behoren handelt, kan een advocaat worden onderworpen aan het tuchtrecht.