Verschil LSA Grotius Academie - NIVRE

Verschil LSA Grotius Academie - NIVRE

Qua opleidingsniveau zit er een verschil tussen de LSA specialisatieopleiding Personenschade van de Grotius Academie en de opleiding tot register-expert Personenschade van het NIVRE.

Uitsluitend bij de LSA Grotius Academie kan men een specialistische opleiding Personenschade op postdoctoraal niveau volgen. De LSA Grotius Academie verzorgt dus de allerhoogste specialisatieopleiding voor letselschade en overlijdensschade in Nederland. In de Stichting Grotius Academie participeren de faculteiten rechtsgeleerdheid van maar liefst 7 universiteiten (Nijmegen, Leiden, Amsterdam, Tilburg, Groningen, Maastricht, Tilburg en Rotterdam). De LSA Grotius Academie hanteert bovendien zeer strenge toelatingseisen voor advocaten die aan deze opleiding willen deelnemen: zij moeten zowel de 4-jarige universitaire rechtenstudie als de 3-jarige Beroepsopleiding voor advocaten hebben voltooid, tenminste twee jaar relevante werkervaring hebben op het gebied van personenschade en zij moeten over voldoende kennis beschikken op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. Hun kennis wordt voorafgaand aan de toelating tot de LSA Grotius Academie getoetst d.m.v. een voortoets, die met succes moet worden afgelegd om aan de opleiding te mogen deelnemen. Voor het bijhouden van hun kennis – ook wel PO (Permanente Opleiding voor advocaten) genoemd – moeten advocaten op grond van art. 4.4 lid 1 en 5 van de Verordening op de Advocatuur minimaal 20 opleidingspunten per jaar behalen op universitair of postdoctoraal niveau.

Bij het NIVRE mag men qua opleidingsniveau volstaan met een (korte) vooropleiding op mbo-niveau om aan de NIVRE-opleiding tot register-expert Personenschade deel te mogen nemen. De NIVRE-opleiding tot register-expert Personenschade is qua niveau eveneens vergelijkbaar met een mbo-opleiding. Ook voor het bijhouden van hun kennis op het rechtsgebied van de letselschade – ook wel PE (Permanente Educatie voor NIVRE Register-Experts) genoemd – mogen NIVRE register-experts volstaan met het volgen van cursussen op mbo-niveau. NIVRE register-experts hoeven bovendien slechts 10 opleidingspunten per jaar te behalen. Een en ander is vermeld op pagina 2 van de bijgaande link. Bovendien kan men de opleiding  van het NIVRE tot register-expert Personenschade in een periode van slechts 1 tot 4 maanden voltooien, terwijl de postdoctorale LSA specialisatieopleiding Personenschade van de Grotius Academie ca. 9 maanden duurt.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Wij werken alleen samen met advocaten die de postdoctorale LSA Grotius specialisatieopleiding Personenschade hebben afgerond, want letselschade en overlijdensschade zijn de meest complexe vormen van schade die er zijn. Voor een goede behandeling en afwikkeling daarvan is diepgaande specialistische kennis op hoog niveau onontbeerlijk, vinden wij. Er moet o.a. rekening worden gehouden met (complexe) fiscale aspecten, (toekomstig) inkomstenverlies en (toekomstig) verlies van belastingtoeslagen.