Voorschot bij letselschade

Voorschot bij letselschade

Iemand die letselschade oploopt, heeft vrijwel meteen te maken met schade en kosten. Daarbij kan het o.a. gaan om inkomensverlies en kosten voor benodigde huishoudelijke hulp en bijvoorbeeld fysiotherapie. Het slachtoffer heeft dan behoefte aan een voorschot op zijn letselschade. Dikwijls blijft betaling van (toereikende) voorschotten op de schadevergoeding achter. Een slachtoffer van letselschade komt dan vaak in financiële moeilijkheden.

Het is daarom raadzaam om bij letselschade zo snel mogelijk een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen. Een advocaat kan, anders dan een jurist, in alle letselschadezaken een voorschot vorderen in een procedure bij de Rechtbank of het Gerechtshof. Dus ongeacht de hoogte daarvan. Hij kan daarvoor een deelgeschilprocedure of een kort geding voor u aanhangig maken. Een kort geding kan het beste aanhangig worden gemaakt als u het geld heel snel nodig hebt.

Gratis en pro deo

De werkzaamheden worden door onze advocaten gratis verricht als de aansprakelijkheid vaststaat, want de verzekeraar van de aansprakelijke partij is dan verplicht de advocaatkosten te vergoeden. In andere gevallen zal de advocaat een toevoeging (= door de overheid gefinancierde rechtsbijstand) voor u aanvragen als u daarvoor in aanmerking komt. Dit noemt men ook wel pro deo rechtsbijstand. Meer informatie over een toevoeging vindt u op de website www.rechtsbijstand.nl. Alleen advocaten zijn bevoegd om een toevoeging (= door de overheid gefinancierde rechtsbijstand) aan te vragen voor een letselschadezaak. Juristen mogen dat niet, aangezien men daarvoor aan heel veel extra kwaliteits- en opleidingseisen moet voldoen.

Procesbevoegdheid

Alleen advocaten zijn in alle letselschadezaken en gevallen bevoegd om bij de Rechtbank en het Gerechtshof te procederen. Dat is met name ook van belang als het om grote belangen gaat, zoals in letselschadezaken vaak het geval is. In veruit de meeste letselschadezaken speelt op enig moment de vraag over betaling van een voorschot. Het is dan verstandig om in geval van letselschade een advocaat in te schakelen die aan de allerhoogste opleidings- en kwaliteitseisen voldoet. De verzekeraar die tegenover u zit in de onderhandelingen kan anders gaan afwegen dat u weliswaar een vordering hebt, maar dat de door u ingeschakelde belangenbehartiger deze niet in rechte kan afdwingen, omdat uw belangenbehartiger geen advocaat is.

Bij een belangenbehartiger die geen advocaat is loopt u dus het risico dat  betaling van (toereikende) voorschotten op uw schadevergoeding achterblijft.

Een letselschadeadvocaat kan een procedure bovendien altijd als extra drukmiddel aanvoeren. Dikwijls horen wij dat betaling van voorschotten achterblijft. Een letselschadeadvocaat kan in zo’n geval altijd een procedure bij de Rechtbank aanhangig maken en daarbij verzoeken om betaling aan u van een voorschot door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.