Wat te doen bij letselschade?

Wat te doen bij letselschade?

Wat te doen bij letselschade? In het hiernavolgende geven wij u een handig stappenplan, zodat u een zo hoog mogelijke vergoeding krijgt van uw letselschade.

  1. Verzamel zoveel mogelijk bewijs van het ongeval. Bijvoorbeeld foto’s van de ongevalssituatie en van het letsel, namen, adressen en telefoonnummers van getuigen van het ongeval. Bel bij letselschade in het verkeer altijd de politie, die ter plaatse een ambtsedig proces-verbaal zal opmaken betreffende het ongeval. Vul samen met de veroorzaker van het verkeersongeval een (Europees) aanrijdingsformulier in en onderteken dit beiden. Zodoende kan er geen discussie ontstaan omtrent de oorzaak van het ongeval en de daardoor ontstane schade.
  2. Meld u zo snel mogelijk na het ongeval bij de huisarts, huisartsenpost of het ziekenhuis, om uw letsel te laten vaststellen. Anders loopt u namelijk een groot risico dat de schadeveroorzaker of diens verzekeraar gaat betwisten dat uw letsel door het ongeluk is veroorzaakt.

Mail De Letselschade Helpdesk

  1. Neem vervolgens zo snel mogelijk na het ongeval contact op met De Letselschade Helpdesk. Vul daarvoor onderstaand aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in. Dan krijgt u zo spoedig mogelijk gratis en pro deo advies van een gespecialiseerde en ervaren letselschadeadvocaat die aan de allerhoogste kwaliteits- en opleidingseisen voldoet. Zodoende wordt uw recht op vergoeding van de door u geleden en nog te lijden schade zoveel mogelijk gewaarborgd. In de letselschadebranche zijn namelijk helaas veel juristen, experts, specialisten werkzaam die onvoldoende kennis hebben van het complexe letselschaderecht. Uw advocaat kan zo nodig ook een voorschot op uw schade vorderen in een procedure bij de Rechtbank en het Gerechtshof. Alleen advocaten mogen zowel bij de Rechtbank als het Gerechtshof procederen. Zo wordt voorkomen dat u in financiële moeilijkheden raakt.
  2. Houd een overzicht bij van alle kosten en schade die verband houden met het ongeluk. Zoals inkomensverlies, medische kosten, gereden kilometers (en andere vervoerskosten), reparaties, etc. Uw letselschadeadvocaat helpt hier uiteraard bij en zal u vertellen welke stukken hij of zij nodig heeft om uw schade in kaart te kunnen brengen. Bewaar zoveel mogelijk facturen en bonnen, want deze dienen als bewijs voor de geleden schade. Als slachtoffer moet u namelijk alle schade aantonen. Anders hoeft deze niet te worden vergoed door de tegenpartij.
  3. Houd een klein en overzichtelijk dagboekje bij van hoe het met u gaat. Als u verandering merkt in uw lichamelijke en/of geestelijke welzijn, schrijf dat dan op. En wend u bij verergering van uw klachten zo nodig tot uw huisarts en/of een fysiotherapeut of andere hulpverlener.

Aansprakelijk stellen

  1. Na het verzamelen van de relevante gegevens zal uw letselschadeadvocaat de aansprakelijke partij voor u aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Uw letselschadeadvocaat verricht zijn werkzaamheden voor u gratis en pro deo. Want de verzekeraar van de aansprakelijke partij vergoedt de advocaatkosten. Als er geen aansprakelijke partij of verzekeraar is, kan uw advocaat door de overheid gefinancierde rechtsbijstand voor u aanvragen; alleen advocaten mogen dat.
  2. Als de tegenpartij de aansprakelijkheid heeft erkend, zorgt uw letselschadeadvocaat ervoor dat er meteen voorschotten worden betaald op uw schade door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Zo nodig kan uw letselschadeadvocaat daarvoor ook een procedure aanhangig maken bij zowel de Rechtbank als het Gerechtshof; alleen advocaten mogen dat. Als er erg veel spoed bij is, kan dat ook in een kort geding.
  3. Zodra er een medische eindsituatie is bereikt zal uw letselschadeadvocaat in overleg met u de schade definitief afwikkelen. Zodoende worden ook al uw toekomstige schade en kosten vergoed en blijft u niet met schade en/of kosten zitten. Of sprake is van een medische eindsituatie wordt door een medisch adviseur of medisch deskundige beoordeeld.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen en een aantal vragen te beantwoorden. Zodoende kunnen wij beoordelen welke ervaren en gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.