Whiplash bij een verkeersongeval

Whiplash bij een verkeersongeval

Vooral bij een verkeersongeval lopen slachtoffers vaak een whiplash op. Een whiplash (door medisch specialisten en fysiotherapeuten vaak aangeduid als een postwhiplashsyndroom of -trauma) ontstaat vaak als gevolg van een verkeersongeval. Een whiplash is veelal niet aan te tonen met röntgenfoto’s. Men spreekt daarom bij een whiplash van medisch niet-objectiveerbaar of medisch moeilijk objectiveerbaar letsel.

Whiplash bij verkeersongeval; verschil tussen medische en juridische causaliteit

Dat neemt niet weg dat een whiplash in juridische zin wel aan een ongeval kan worden toegerekend. Dit noemt men juridisch causaal verband. In de jurisprudentie zijn criteria ontwikkeld ter beantwoording van de vraag wanneer dat het geval is. Van belang daarbij is of de klachten van het slachtoffer door het ongeval kunnen zijn veroorzaakt, hij/zij de klachten vóór het ongeval niet had en dat er een alternatieve verklaring ontbreekt. Ook dienen de klachten aannemelijk, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven te zijn. Verder dient sprake te zijn van een consistent, consequent en samenhangend klachtenpatroon. Een medisch deskundige kan dat zo nodig beoordelen; de kosten voor de medisch deskundige moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar.

Gespecialiseerde letselschadeadvocaten die de postacademische LSA specialisatieopleiding Personenschade van de Grotius Academie hebben afgerond kennen deze jurisprudentie. Zij kunnen u bijstaan als u na een ongeluk kampt met whiplashgerelateerde klachten, zoals hoofdpijn, pijn in de nek, concentratiestoornissen, geheugenverlies, vermoeidheid en beperkte belastbaarheid. Schakel daarom bij voorkeur een gespecialiseerde advocaat letselschade in die aan de allerhoogste kwaliteits- en opleidingseisen voldoet. De letselschadeadvocaten met wie wij samenwerken voldoen aan deze eisen en hebben allen de Grotius Academie afgerond.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.