Ziekenhuis en revalidatie letselschade

Ziekenhuis en revalidatie letselschade

Een ongeval, misdrijf of medische fout kan leiden tot forse letselschade en tot gevolg hebben dat het slachtoffer wordt opgenomen in een ziekenhuis of in een centrum voor revalidatie om te herstellen. Het slachtoffer heeft voor elke dag dat hij of zij in een ziekenhuis of revalidatiecentrum verblijft recht op een daggeldvergoeding. Daarin voorziet de Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding. Bij opname in een ziekenhuis krijgt het slachtoffer een iets hogere daggeldvergoeding dan bij opname in een revalidatiecentrum.

Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding letselschade

Deze daggeldvergoeding is bedoeld ter dekking van:

  • kosten van de aanschaf van bed- en/of ziekenhuiskleding
  • kosten om het verblijf in het ziekenhuis of de revalidatievoorziening te veraangenamen. Hieronder zijn o.a. begrepen:
  • extra telefoonkosten, bestaande uit gespreks- en abonnementskosten;
  • aanschaf of huur van boeken en tijdschriften
  • consumpties
  • huur tv, spelletjes en videofilm etc.
  • bloemen en fruit e.d.

Als de in redelijkheid gemaakte kosten in werkelijkheid hoger zijn dan de daggeldvergoeding, dan heeft het slachtoffer bovendien recht op vergoeding van de meerkosten.

Bij een (een- of meerdaagse) dagbehandeling op de polikliniek is genoemde richtlijn in principe niet van toepassing. Dat neemt echter niet weg dat een slachtoffer door deze dagopnames mogelijk extra kosten moet maken. Vanzelfsprekend kunnen deze extra kosten voorvergoeding in aanmerking komen. In plaats van de richtlijn te hanteren kan men dan uitgaan van de concreet gemaakte kosten – die dan echter wel aangetoond moeten worden.

Een in letselschade gespecialiseerde advocaat zal de ziekenhuis- en revalidatiedaggeldvergoeding voor u vorderen bij de aansprakelijke partij of diens verzekeraar.

De Letselschade Helpdesk helpt u graag. Voor gratis en pro deo rechtshulp of advies verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodoende kunnen wij beoordelen welke ervaren en gespecialiseerde letselschadeadvocaat binnen ons netwerk het meest geschikt is om uw zaak te behandelen. Na het versturen van het aanmeldingsformulier zal er binnen één werkdag contact met u worden opgenomen voor een gratis advies.

Tevens knop met aanmeldingsformulier eronder.